Vertimų tvirtinimas

Dokumentų vertimas gali būti tvirtinamas vertėjo parašu ir biuro antspaudu, o klientui pageidaujant – ir notariškai.

Vertimų biuro tvirtinimas

Tai vertimų tvirtinimas vertėjo parašu ir biuro antspaudu. Tvirtinamas dokumentas susegamas su verčiamo dokumento originalu arba kopija. Dokumento vertime yra prierašas, kad dokumentą išvertęs asmuo prisiima atsakomybę už vertimo teisingumą, taip pat nurodyta, iš kurios kalbos į kurią versta.

Vertimų biuro tvirtinimo kaina: 1 dokumentas – 5*£.

Notaro tvirtinimas

Jei reikia, kad dokumentus patvirtintų notaras, būtina pristatyti jų originalus arba nuorašus. Notaras tvirtina pateikto oficialaus dokumento nuorašą ir liudija vertėjo parašo tikrumą. Jei neturite dokumento nuorašo, ne bėda – notaras jį padarys.

Notarinio tvirtinimo kaina: 1 psl. – 10* £.

DOKUMENTŲ APOSTILIZAVIMAS

Tai dokumentų tikrumo tvirtinimas. Užsienio institucijoms pateikiami dokumentai turi būti ne tik išversti į tos valstybės, kur jie bus pateikiami, kalbą, bet ir legalizuoti (patvirtintas dokumentų tikrumas) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

Skubate? Neturite laiko? Patikėkite šį reikalą mums. Kreipkitės į mus ir mes sutvarkysime jums visus dokumentus.

Dokumentų legalizavimo kaina:
Vieno dokumento legalizavimas (1 apostilė) – 36*£.

Paslaugos mokestis: 50*£ (dokumentų pridavimas ir atsiėmimas).

Dokumentus, kuriuos reikia išversti ir apostilizuoti, galite pristatyti mums į biurą, atsiųsti paštu ar per skubių siuntų tarnybas.

* Kainos nurodytos be PVM.