Uzņēmumu dibināšana

Dibinām uzņēmumus: LATVIJĀ     IGAUNIJĀ     LIETUVĀ     ANGLIJĀ

Sagatavojam dažādu juridisko formu uzņēmumu dibināšanas, pārreģistrēšanas, uzņēmumu datu maiņas dokumentus.

Sagatavojam visus nepieciešamos dokumentus un formas, sniedzam ar to saistītas konsultācijas, saskaņojam dokumentu projektus ar notāru, pārstāvam Juridisko personu reģistrā, Valsts nodokļu inspekcijā, bankās, citās institūcijās un organizācijās.