Tulkojumu apliecināšana

Dokumentu tulkojumu var apliecināt ar tulka parakstu un biroja zīmogu, bet – pēc klienta vēlēšanās – arī notariāli.

Tulkošanas biroja apliecinājums

Tas ir tulkojumu apliecinājums ar tulkotāja parakstu un biroja zīmogu. Apliecināmais dokuments tiek sašūts ar tulkojamā dokumenta oriģinālu vai kopiju. Dokumenta tulkojumā ir pieraksts, ka dokumentu iztulkojusī persona uzņemas atbildību par tulkojuma pareizību, kā arī norāde, no kādas valodas kādā pārtulkots.

Tulkošanas biroja apliecinājuma cena: 1 dokuments – 2* EUR.

Notāra apliecinājums

Ja nepieciešams, lai dokumentus apliecinātu notārs, jāiesniedz to oriģināli vai noraksti. Notārs apliecina iesniegtā oficiālā dokumenta norakstu un apliecina tulkotāja paraksta īstumu. Ja jums nav dokumenta noraksta, tā nav problēma – notārs to izgatavos.

Notariālā apliecinājuma cena: 1 lpp. – 1* EUR.

Dokumentu apostilizācija

Tas ir dokumentu īstuma apliecinājums. Ārvalstu institūcijām iesniedzamiem dokumentiem jābūt ne tikai pārtulkotiem tās valsts valodā, kurā tie tiks iesniegti, bet arī legalizētiem (t.i., jābūt apliecinātam dokumentu īstumam) Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijā.

Jūs steidzaties? Nav laika? Uzticiet šo lietu mums. Vērsieties pie mums, un mēs sakārtosim jums visus dokumentus.

Dokumentu legalizācijas cena:
Viena dokumenta legalizācija (1 apliecinājums “Apostille”) – 15 EUR.

Pakalpojuma maksa: 15 EUR* (dokumentu nodošana un saņemšana Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijā).

Dokumentus, kuri jāpārtulko un jāapostilizē, varat atgādāt mums uz biroju, atsūtīt pa pastu vai ar steidzamo sūtījumu dienestu starpniecību.

* Cenas norādītas bez PVN.