Tulkojumu apliecināšana

Dokumentu tulkojumu var apliecināt ar tulka parakstu un biroja zīmogu, bet – pēc klienta vēlēšanās – arī notariāli.

Tulkošanas biroja apliecinājums

Tas ir tulkojumu apliecinājums ar tulkotāja parakstu un biroja zīmogu. Apliecināmais dokuments tiek sašūts ar tulkojamā dokumenta oriģinālu vai kopiju. Dokumenta tulkojumā ir pieraksts, ka dokumentu iztulkojusī persona uzņemas atbildību par tulkojuma pareizību, kā arī norāde, no kādas valodas kādā pārtulkots.

Tulkošanas biroja apliecinājuma cena: 1 dokuments – 4* EUR.

Notāra apliecinājums

Ja nepieciešams, lai dokumentus apliecinātu notārs, jāiesniedz to oriģināli vai noraksti. Notārs apliecina iesniegtā oficiālā dokumenta norakstu un apliecina tulkotāja paraksta īstumu. Ja jums nav dokumenta noraksta, tā nav problēma – notārs to izgatavos.

Notariālā apliecinājuma cena: 1 lpp. –  12* EUR.

* Cenas norādītas bez PVN.