Tulkojumu pakalpojumi

Optimālu biznesa risinājumu pasaulē spēja komunicēt ar klientiem no dažādām valstīm ir milzīga vērtība, jo saprašanās atver iespējas. Mēs protam gan jūsu, gan jūsu biznesa partneru valodu. Lai arī ar ko jūs nodarbojaties, mēs palīdzēsim jums pārvarēt valodas šķēršļus un nostiprināt savas pozīcijas starptautiskajā biznesā.

Ilgos darbības gados esam ieguvuši lielu profesionālo pieredzi, izpratuši tulkošanas procesa fineses. Labi uztveram klientu vajadzības un mērķus, varam dot padomus ne vien tulkošanas, bet arī dokumentu noformēšanas jautājumos.

Mūsu speciālistu grupu veido visdažādāko valodu tulkotāji, redaktori, konsultanti, korektori, IT speciālisti un partneri ārvalstīs. Mums ir nostabilizējusies darba sistēma, strādājam saskanīgi, organizēti, operatīvi, esam atvērti pret jaunumiem.

Vienmēr cenšamies panākt nevainojamu rezultātu, jo vēlamies pelnīt jūsu uzticību.

Jūsu smaids, pateicība un lēmums sadarboties ar mums – vislabākais mūsu darba novērtējums.