Kitos paslaugos

  • Asociacijos steigimas
  • Viešosios įstaigos steigimas
  • Labdaros paramos fondo steigimas
  • Įstatų keitimas
  • Buveinės adreso keitimas
  • Įmonės pavadinimo keitimas
  • Įstatinio kapitalo didinimas
  • Įregistravimas PVM mokėtojų registre
  • Akcijų pirkimo – pardavimo sutarties parengimas