Tõlgete kinnitamine

Dokumentide tõlkeid võib kinnitada tõlkija allkirjaga või tõlkebüroo templiga, kliendi soovi korral ka notariaalselt.

Kinnitamine tõlkebüroo templiga

See on tõlke kinnitamine tõlkija allkirjaga ja tõlkebüroo templiga. Kinnitatav tõlge köidetakse originaali või kinnitatud dokumendi ärakirja külge. Dokumendi tõlkesse lisatakse kinnitav märge, et dokumendi tõlkinud isik vastutab tõlke õigsuse eest, samuti tuuakse ära tõlkesuund (millisest keelest mis keelde).

Tõlkebüroo templiga kinnitamise hind: 1 dokument – 1,5* eurot.

Notariaalne kinnitamine

Kui vajate dokumendi notariaalset kinnitamist, tuleb esitada ka dokumendi originaal või ärakiri. Notar tõestab esitatud originaaldokumendi ärakirja ning kinnitab tõlkija allkirja õigust. Kui teil ei ole dokumendi ärakirja, siis ei pea muretsema – selle teeb notar.

Notariaalse kinnitamise hind: 1 lk – 1* euro.

Dokumentide apostilliga kinnitamine

See on dokumentide ehtsuse tõendamine. Välisriikide asutustesse esitatavad dokumendid peavad olema tõlgitud vastava riigi keelde ning ka legaliseeritud (dokumendi ehtsuse kinnitamine) Leedu Vabariigi välisministeeriumis.

Teil on kiire? Aega on vähe? Jätke kõik toimetused meie hoolde. Pöörduge meie poole ning me korraldame teie dokumentide vormistamise.

Dokumentide legaliseerimise hind:
Ühe dokumendi legaliseerimine (1 apostill) – 10 eurot.

Teenustasu: 15 eurot (dokumentide esitamine ja kättesaamine Leedu Vabariigi välisministeeriumist).

Tõlkimist ja apostilliga kinnitamist vajavad dokumendid saate tuua meie kontorisse, saata postiga või ekspress-teenuse kaudu.

* Hinnad ei sisalda käibemaksu.