Tõlgete kinnitamine

Dokumentide tõlkeid võib kinnitada tõlkija allkirjaga või tõlkebüroo templiga, kliendi soovi korral ka notariaalselt.

Kinnitamine tõlkebüroo templiga

See on tõlke kinnitamine tõlkija allkirjaga ja tõlkebüroo templiga. Kinnitatav tõlge köidetakse originaali või kinnitatud dokumendi ärakirja külge. Dokumendi tõlkesse lisatakse kinnitav märge, et dokumendi tõlkinud isik vastutab tõlke õigsuse eest, samuti tuuakse ära tõlkesuund (millisest keelest mis keelde).

Tõlkebüroo templiga kinnitamise hind: 1 dokument – 4* EUR.

Notariaalne kinnitamine

Kui vajate dokumendi notariaalset kinnitamist, tuleb esitada ka dokumendi originaal või ärakiri. Notar tõestab esitatud originaaldokumendi ärakirja ning kinnitab tõlkija allkirja õigust. Kui teil ei ole dokumendi ärakirja, siis ei pea muretsema – selle teeb notar.

Notariaalse kinnitamise hind: 1 lk – 12* EUR.

 

* Hinnad ei sisalda käibemaksu.