Ettevõtte asutamine Lätis

Kinnine aktsiaselts on eraõiguslik piiratud tsiviilvastutusega juriidiline isik, kelle aktsiakapital on jagatud osadeks, mida nimetatakse aktsiateks. Kinnise aktsiaseltsi põhikapitali suurus peab olema vähemalt 2800 EUR. Põhikapitali suurus võrdub kõigi aktsiaseltsi allkirjastatud aktsiate nimiväärtuste summaga.

Registreerimiseks vajalikud dokumendid ja andmed:

  • ettevõtte nimi;
  • asutajate, juhi andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress);
  • ettevõtte juriidiline aadress;
  • põhikapital 2 800 EUR.

SIA registreerimise kulud:

  • asutamisdokumentide ettevalmistus – 180* EUR;
  • notaritasu – 80-150 EUR;
  • äriregistri tasu – 169.32 EUR;
  • juriidiline aadress – 360 EUR/1 aasta;
  • käibemaksukohustuslase numbri saamine – 150 EUR;
  • tõlketeenused – al 15 EUR/1 lk (1500 tähemärki).

Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust: +372 569 98 068 või Estonia@OBchoice.com

* Hinnad ei sisalda käibemaksu.