Ettevõtte asutamine Inglismaal

Kinnine aktsiaselts on eraõiguslik piiratud tsiviilvastutusega juriidiline isik, kelle aktsiakapital on jagatud osadeks, mida nimetatakse aktsiateks. Kinnise aktsiaseltsi põhikapitali suurus peab olema vähemalt 1 £. Põhikapitali suurus võrdub kõigi aktsiaseltsi allkirjastatud aktsiate nimiväärtuste summaga.

Registreerimiseks vajalikud dokumendid ja andmed:

 • ettevõtte nimi;
 • asutajate, juhi andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress);
 • ettevõtte juriidiline aadress;
 • põhikapital 1 £.

LTD registreerimise kulud:

 • asutamisdokumentide ettevalmistus – 130* £;
 • Įmonės įregistravimas įmonių ir mokesčių registruose – 170 £;
 • Pagalba atidarant asmeninę banko sąskaitą – 100 £;
 • Pagalba atidarant įmonės banko sąskaitą – 300  £;
 • Pagalba gaunant socialinį numerį – 100  £;
 • juriidiline aadress – 300* £/1 aasta;
 • käibemaksukohustuslase numbri saamine – 150* £;
 • tõlketeenused – al 29£/1 lk (1500 tähemärki).

Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust: +372 569 98 068 või Estonia@OBchoice.com

* Hinnad ei sisalda käibemaksu.