Ettevõtte asutamine Inglismaal

Kinnine aktsiaselts on eraõiguslik piiratud tsiviilvastutusega juriidiline isik, kelle aktsiakapital on jagatud osadeks, mida nimetatakse aktsiateks. Kinnise aktsiaseltsi põhikapitali suurus peab olema vähemalt 1 £. Põhikapitali suurus võrdub kõigi aktsiaseltsi allkirjastatud aktsiate nimiväärtuste summaga.

Registreerimiseks vajalikud dokumendid ja andmed:

  • ettevõtte nimi;
  • asutajate, juhi andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress);
  • ettevõtte juriidiline aadress;
  • põhikapital 1 £.

LTD registreerimise kulud:

  • asutamisdokumentide ettevalmistus – 130* £;
  • Įmonės įregistravimas įmonių ir mokesčių registruose – 170 £;
  • Pagalba atidarant asmeninę banko sąskaitą – 100 £;
  • Pagalba atidarant įmonės banko sąskaitą – 300  £;
  • Pagalba gaunant socialinį numerį – 100  £;
  • juriidiline aadress – 300* £/1 aasta;
  • käibemaksukohustuslase numbri saamine – 150* £;
  • tõlketeenused – al 29£/1 lk (1500 tähemärki).

Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust: +372 569 98 068 või Estonia@OBchoice.com

* Hinnad ei sisalda käibemaksu.